цени на горива

Автомобилно гориво

Днес в големите български градове се отварят множество бензиностанции, които принадлежат на водещи вериги и производители на бензин. В същото време, дори в рамките на един град на бензиностанция. Цената на горивото може да се различава с 5-10% или повече. Шофьорите често не разбират защо цената на бензина се различава, тъй като технологията му на производство е еднаква. Цени на горива. Не са редки случаите, когато дори в един и същи град на бензиностанциите на една и съща мрежа цените на бензина ще се различават. Нека поговорим по-подробно за това, което е причинило такава разлика в цената на автомобилното гориво.

Цени на горива

Бензинът и дизелът се произвеждат от масло на специално оборудване. Чрез многократна дестилация с последващо добавяне на различни добавки. В същото време цената на бензина ще се различава значително. Трябва да се помни, че технологията за производство на такова гориво ще се различава значително. В зависимост от октановото число на крайния продукт. Цени на горива. Много компании предлагат собствени марки бензин, които поради използването на допълнителна химия имат минимално съдържание на сяра и различни други включвания, което прави възможно изключването на появата на различни замърсители в горивната система. Също така трябва да вземете предвид факта, че бензинът и дизеловото гориво все още трябва да се довеждат до зареждане и да се съхраняват на бензиностанция в специално хранилище.

Разходи за производство

Всичко това са значителни разходи, докато отделните бензиностанции нямат подземни складове или техният обем е минимален, което донякъде увеличава транспортните разходи. В крайна сметка всички такива разходи впоследствие се прехвърлят към цената, което води до увеличаване на разходите за производство, съхранение и продажба на автомобилни горива. В същото време собствениците на автомобили трябва да помнят, че дори с разлика от няколко лева, такъв бензин или дизел ще бъдат със същото качество в рамките на една и съща мрежа от бензиностанции. В миналото големи мрежи като Lukoil, BP и Gazpromneft изграждаха и експлоатираха бензиностанции изключително самостоятелно, доставяйки гориво от същите рафинерии.

Разходи за производство

Днес има ситуация, при която частните бензиностанции купуват франчайз, след което могат да работят под марката на голяма мрежа. За съжаление стандартите за обслужване, както и качеството на горивото в такъв случай може да не отговарят на общоприетите стандарти и не винаги е възможно да се осигури пълен контрол на качеството на предлаганите услуги. Малките частни бензиностанции, които купуват франчайз и работят под известни марки, могат да имат по-ниски оперативни разходи, което им позволява да намалят цената на бензина с 50 цента или повече. Следователно, не трябва да се учудваме от факта, че на голяма бензиностанция, която принадлежи директно на самата мрежа.