Транспортиране на газови бутилки

транспортиране на газови бутилки

Обем на бутилката

Често поръчването на специализирано превозно средство, предназначено за доставка на такъв товар, е непрактично икономически неизгодно. В такива случаи потребителите решават да използват своето превозно средство за транспортиране на газови бутилки. Транспортиране на газови бутилки. Естествено възниква въпросът как да се извърши прехвърлянето и какви правила да се спазват. Тази статия ще обхване ключовите точки, регулиращи транспорта. Пълненето на газови бутилки се извършва под високо налягане и следователно тяхното транспортиране изисква спазване на определени правила. Такива товари са класифицирани като опасни. Въпреки относително малкия обем на бутилката, газът представлява сериозна заплаха за живота.

Транспортиране на газови бутилки

Такова съдържание е запалимо и взривоопасно, което изисква специални грижи. Газът се изпомпва в бутилки под високо налягане, така че транспортирането им изисква спазване на определени правила. Можете да спечелите глоба за неправилен транспорт. Транспортиране на газови бутилки. Има следните правила. регулиране на движението на газовите бутилки. Брой. Ако човек има автомобил, той може да извърши транспортирането на газови бутилки, заобикаляйки процеса на получаване на специални разрешителни, в размер на 6 броя при условие, че съдържанието е представено от пропан или ацетилен и в размер на 20 бутилки, пълни с аргон или кислород. Също така, обемът на бутилките не трябва да надвишава 50 литра. Броят на контейнерите може да надвишава посочения по-горе, но основното е да се изчисли общият обем транспортиран газ.

Хоризонтално положение на газовите бутилки

Забранено е инсталирането на повече от 3 цилиндъра в един ред. Всички цилиндри трябва да бъдат здраво закрепени. Това е необходимо за безопасност, а също и за да не повредите превозното средство. Ако не са правилно закрепени, цилиндрите могат да изтекат. В резултат на това газът ще изтече и ще има възможност за експлозия. За закрепване на цилиндрите могат да се използват различни материали, например пръти, гумени пръстени или въжета. Забранено е преместването на цилиндъра, поставен в купето. Това движение е разрешено само в багажника. Цилиндрите трябва да бъдат фиксирани в хоризонтално положение. Крановете трябва да гледат във вътрешността на превозното средство.

Преместването на бутилки

Забранено е преместването на бутилки заедно със запалими вещества. По време на товарене / разтоварване е важно да сведете до минимум резки движения и въздействия. Ако не го направите, това може да доведе до повреда, което от своя страна може да предизвика експлозия. Състояние на цилиндрите. Тези контейнери трябва да имат изправни запушалки и спирателни кранове. Освен това на резервоарите трябва да се посочи името на газа и да се постави знак за опасност. Всеки от транспортираните бутилки трябва да бъде напълнен с не повече от предписаната вместимост. В допълнение към тези правила, трябва да спазвате безопасно ограничение на скоростта, докато шофирате.