тахографска манипулация

Тахографска манипулация

Има 4 вида електронни карти, освен картата на шофьора има фирмена карта, работна карта и карта контролер. Тахографска манипулация. Фалшифицирането или липсата на карта по време на управление на превозно средство се наказва от закона. За да работи коректно цифровият тахограф, водачът винаги трябва да използва лична електронна карта, която записва данни за спазването на режима на работа и почивка, както и скоростта на превозното средство по време на маршрута. Всички знаят това. Всяка информация, записана от устройството, остава в паметта на тахографа поне 365 дни и не може да бъде коригирана. Следователно всички манипулации, извършени от водача или сервиза, ще бъдат записани и открити по време на официална проверка. Опитите за намеса по какъвто и да е начин в паметта на устройството и фалшифициране на данни могат да се считат за измама и да не попадат под административна.

Тахографска манипулация

Тахографите, одобрени за употреба в България, са включени в регистъра на ФБУ Росавтотранс. От тях има 8 модела: DTCO 3283, SHTRIH-TakhoRUS 2 модела, KASBI DT-20M, Mercury TA-001, TCA-02NK, Drive 5, EFAS V2 RUS. Тахографът трябва да се инсталира само в оторизиран сервизен център. Всички сертифицирани сервизни центрове са включени в списъка на FBU Росавтотранс. Цената на тахографите на руския пазар не варира много. Покупката на самото устройство ще струва около 32-35 хиляди лв. Наличието на навигационната система GLONASS плюс още около 3 хиляди. Разходите за инсталиране и калибриране на устройството на превозно средство ще струват от 8 хиляди рубли, в зависимост от модела на автомобила. Активирането струва от 2 хиляди лв.

Важни фактори

Цената на тахографа се състои от голям брой фактори и непрекъснато се променя, отчитайки текущото търсене. Тахографска манипулация. Например, при липса на цифров скоростомер в кола или автобус, цената ще се увеличи, тъй като ще е необходимо да инсталирате това устройство. В цената ще бъдат включени и разходите за скоростомера, датчика за скорост и електрическите кабели. Много превозни средства нямат стандартно местоположение за местоположението на устройството за наблюдение. Тахографска манипулация. В този случай цената на работата се увеличава в съответствие с цената на всички необходими материали за оборудването на таблото. Важни фактори при изчисляването на разходите за инсталиране на тахограф са марката и моделът на автомобила и годината на неговото производство.

Неработещо устройство

Въпреки това много участници в движението все още се опитват да мамят контролни устройства. Според статистиката на Държавната инспекция на движението на Министерството на вътрешните работи на България, в края на 2014 г. Съгласно част 1 на чл. 11.23 от Кодекса за административните нарушения на Българската федерация са образувани над 170 000 административни дела, от които 68% са образувани за липса на тахограф в превозното средство, 16% за експлоатация на превозни средства с неработещо устройство, 14% за нарушаване правилата за използване на устройството и 2% за използване на тахограф, които не отговарят на изискванията. А през първите два месеца на 2015 г. вече са съставени над 60 000 протокола за различни нарушения при използването на тахографи.

Инсталиране на магнит

Трябва да се подчертае, че всяко въздействие върху тахографа. Независимо дали е изключване на устройство или сензор за скорост, инсталиране на магнит, неоторизирано препрограмиране на устройство. Въвеждане на неверни данни от пиратски сензор, използване на фалшиви карти на водача и други нарушения. Незабавно ще бъдат записани и открити от инспектор по време на проверката. Това ще бъде последвано от съставянето на съответния акт и налагането на задължителни санкции до отнемане на лиценза за управление на предприятието. Контролът върху откриването на манипулация с тахографа също трябва да се извършва в сервизи.