склад за съхранение

Изисквания за склад

Основни изисквания за складове за съхранение на товари. Не са много транспортните компании, които предлагат на своите клиенти складове за временно поставяне и съхранение на продукти. Склад за съхранение. Въпреки че този бонус може да се превърне в ключов плюс при влизане в сътрудничество с логистична компания. Собственият ни склад ви позволява да съхранявате стоки от всякакъв вид при правилните условия и да поддържате качеството им за дълго време. За да се организира склад, сутерен на къща, мазе или специално проектирано помещение, където има лесен и удобен достъп и достатъчно място за побиране на големи количества стоки, е напълно достатъчно. Един от най-важните нюанси на организирането на работното пространство на склада е подреждането на всички продукти в определен ред в съответствие с посоката на процеса на товарене и разтоварване. За тази цел се използват специални стелажи, които може да разгледате в сайта на 4storebg.

Склад за съхранение

По този начин оптимизирате пространството колкото е възможно повече и процесът на приемане или изпращане на стоки няма да отнеме много време. Дори ако товарът е извънгабаритен. Подробните изисквания за складовете са формулирани по няколко изисквания. За съхранението на хранителни продукти е необходимо да имате сертификати за качество и екологичност на използваните суровини. Който потвърждава абсолютната безопасност на продукта за хората и околната среда. Склад за съхранение. Дълбоко замразените или нетрайни стоки трябва да се съхраняват в специални хладилници или хладилници. Особено внимание трябва да се обърне на санитарните стандарти на помещенията. По време на съхранение индикаторите за влажност, температура и светлина не трябва да варират. Всичко това може да доведе до увреждане на стоки и големи финансови загуби.

Изисквания при съхранение

Също така е забранено преопаковането на храните или умишленото деформиране на оригиналната опаковка. За съхранението на алкохолни напитки е необходимо да се предвидят специални прегради от други видове продукти. Определен температурен режим – от 0 до 25 градуса, в зависимост от вида на напитката и напълно да се изключат слънчевите лъчи върху продукта. По-добре е предварително да застраховате скъпи марки колекционен алкохол. Складови помещения за съхранение на лекарства предполага стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Които регулират токсикологичните и физикохимичните свойства на стоките, готови за продажба. Освен това е необходимо да се вземе предвид складовата площ, която трябва да бъде най-малко 150 квадратни метра за средния обем на партида лекарства. Склад за съхранение.

Доставка на авточасти и аксесоари

Голям дял от международното корабоплаване е доставката на авточасти и аксесоари. За тяхното съхранение е необходимо да се поддържа оптимална влажност не повече от 60% и максимална температура от 10 градуса. Важно е да се поддържа не само чистота в склада, но и пожарна безопасност. Всички стоки – производство, храна или строителство – трябва да бъдат под контрола на специалисти. В помещенията трябва да има инсталирани пожарогасители и детектори за дим, за да се предотврати пожар във възможно най-кратко време. Особено си струва да се обмисли оборудването на складовете за запалими опасни товари.