Работа с кулокран

работа с кулокран

Работа с кулокран

Кулокранът продължава да доказва своята стойност в гъста градска среда. Тъй като техният дизайн им позволява да бъдат разположени на най-тесните строителни площадки. Производителите добавят все повече нови модели към своите линии, като се фокусират върху безопасността и новите технологии. Независимо от външните условия, за предприятията, занимаващи се с изграждането на многоетажни сгради. Винаги има инструмент като наемане на кулокран, който да помогне за оптимизиране на разходите. Поради високата цена на кулокранове, както и необходимостта от внимателно спазване на стандартите за безопасност, отдаването под наем сега е ключов фокус в този сектор. Работа с кулокран. Под наем можете да получите както кулокран от икономическия сегмент, така и модел, който олицетворява най-новите технологични постижения.

Кулокран под наем

Много клиенти, които търсят кулокран, се интересуват от цялостна услуга. Която надхвърля обичайния лизинг. Когато подписвате договор за наем, трябва да обърнете специално внимание на гамата от услуги, които наемодателят предлага. В допълнение към доставката, този списък може да включва разработването на проектна документация. Монтаж на кранове, инженерна и техническа поддръжка на строителната площадка. Подкрепа за осигуряването на резервни части. Големите компании за отдаване под наем се опитват редовно да актуализират своя парк от кулокранове. Така че, клиентът да може да получи високопроизводително, лесно за използване и безопасно оборудване по време на строителството. Много зависи от опита и уменията на специалистите, работещи във фирмата за отдаване под наем. Подготовката за работа започва с оглед на обекта, разработване на проект за фундамент. Проект за закрепване на кран към сграда и проект за производство на работа с кулов кран. Работа с кулокран.

Доставка на компоненти

Доставка на компоненти до работната площадка за доставката на крана може да е необходимо голямо количество оборудване. Работа с кулокран. Монтаж на крана върху фундаментната плоча, свързване и пускане в експлоатация. След приключване на работата, фирмата за отдаване под наем сама демонтира и премахва компонентите. За да се гарантира, че кранът винаги е в изправност и не стои на празен ход по време на периода на работа. Който обикновено трае няколко месеца, фирмата за отдаване под наем осигурява доставката на резервни части, компоненти и смазочни материали. Спирачни дискове, въжета, лагери, блокове за управление, батерии, електродвигатели, контактори, честотни преобразуватели, спирачни дискове и макари. Както и анкери и мачтови секции-всичко това трябва да бъде на разположение за получаване във възможно най-кратък срок.

Безопасността на първо място

През последните години се наблюдава увеличаване на авариите с кулокранове. Включително такива поради технически нарушения и неспазване на правилата за безопасност. Нивото на обучение на персонала, често не е на ниво. Оценката на състоянието на кулокранове и процедурата за организиране на работа с тях се уреждат от изискванията в областта на индустриалната безопасност. Спазване на графиците за технически прегледи, поддръжка и планова профилактична поддръжка. По време на експлоатацията на крановото оборудване е особено важно да не се нарушават паспортните характеристики, като товароносимост и товарен момент. Устройствата, които осигуряват безопасността на работата ограничители, индикатори и записващи устройства, трябва винаги да бъдат в добър ред. Има решения за ефективно решаване на проблемите, свързани с безопасността на експлоатацията на кулокран.

Системата за управление

Системата за управление на крана Litronic AC 500 S на Liebherr също допринася за безопасността на кулокранове на място. Благодарение на удобната кабина, оборудвана с информативния дисплей EMS 3, вниманието на оператора е насочено към движението на стоки през цялата смяна. Тъй като пространството на строителната площадка намалява и обхватът на използваните материали се разширява, изискванията за кулокранове се увеличават. Често строителните площадки граничат с други сгради или електропроводи, така че натоварването на куката не трябва да се оставя да се движи извън определените граници. Системата ABB Liebherr Litronic има вградена 3D координатна защита, която прецизно ограничава работната зона в три равнини. Ако дефинирате контури на пръстени или многоъгълници за зони с препятствия, системата ще предотврати движението на стрелата извън зададените граници. Работа с кулокран.

Производители на кранови съоръжения

От компетентните техници в тази област се изисква да експлоатират модерни кулокранове. Производителите на кранови съоръжения се опитват да решат въпросите с обучението на техническия персонал. По-специално, Liebherr провежда обучение за специалистите на клиента на територията на своя ремонтно-складов комплекс. В специално оборудвана стая ясно се демонстрират възможностите и характеристиките на системата за управление Litronic и механизмите за кран Liebherr. Иновациите и подобренията, направени в дизайна на кулокранове, играят важна роля, но не тези фактори в крайна сметка определят успеха на проекта. Повдигането на товар с кулокран е екипно усилие. Общата скорост на операциите до голяма степен зависи от действията на оператора на крана, но и от професионализма на целият екип.