Превоз на строителни материали

превоз на строителни материали

Транспортиране на строителни материали

Как да транспортирам строителни материали? Правила, характеристики и видове строителни материали. Видове транспорт за превоз на строителни материали. Характеристики на транспортиране на строителни материали. Транспортирането на строителни материали е търсена услуга, транспортът може да се извършва между градове, региони, държави. Конкретни товари не могат да бъдат отнесени към определен вид продукт. Те се различават по характеристики, размери, тегло, показателите влияят върху избора на автомобила. Някои стоки могат да бъдат транспортирани на хиляди километри, без да губят характеристиките си, докато други запазват свойствата си само за няколко часа. Транспортирането на строителни материали се планира, като се вземе предвид класификацията на стоките, размерите, обемите. Превоз на строителни материали.

Видове строителни материали

В насипно състояние-с или без опаковки (сухи смеси, цимент, чакъл, пясък, трошен камък). Нетрайно-строителство, довършване на многокомпонентни смеси, които изискват поддържане на постоянно агрегатно състояние. Товар със съхранение на температура, движение. Според правилата за транспортиране на строителни материали, смесите на основата на петролни продукти, асфалт, битум постоянно се нагряват по пътя, в противен случай те ще загубят характеристиките си. Крехки и чупливи – довършителни плочки, различни видове тухли, павета. Превоз на строителни материали. Транспортът на строителни материали по шосе гарантира безопасността на този вид продукти. Необходим е контейнер, система за фиксиране в тялото, на отворена платформа. Големи и тежки метални конструкции, готови за използване на строителна площадка, отделни елементи, стоманобетонни изделия, дърво. Преди да разработи маршрут, превозвача анализира вида на партидата, получава разрешение за доставка на стоки в КАТ и подготвя пакет от документи.

Видове транспорт за превоз на строителни материали

Характеристика на транспортирането на строителни материали е необходимостта от избор на превозно средство. Което да осигури правилни, безопасни условия за доставка. Ако търсенето бъде игнорирано, клиентът понася загуби, строителните и довършителни смеси ще загубят своите свойства. Стоките се доставят с железопътен транспорт. Превоз на различни видове товари на големи разстояния, включително тежки, извънгабаритни, насипни, понякога крехки. Железопътният транспорт на строителни материали се отплаща, ако трябва да осигурите голяма строителна площадка с всички компоненти. Автомобили – осигуряват до 80% от целия транспорт. Доставката се извършва на различни видове превозни средства с необходимата товароносимост, тип на каросерията. Предимства-скорост на движение на продуктите, висока маневреност на машината, преодоляване на трудни зони. По въздух – тежки хеликоптери, самолетите се използват за доставяне на материали до труднодостъпни, отдалечени обекти.

Трактори за транспортиране намасивни товари

Трактори-транспортират масивни товари на къси разстояния в условия на трудни, лоши писти, офроуд. Недостатъци-ниска скорост, ограничения за пътуване в градовете. Чрез специален транспорт-бетонобъркачки, смесители, осигуряват агрегатното състояние на нетрайните смеси. Отопляеми резервоари, надземни коловози, лентови конвейери, пневматични превозни средства. Водни плавателни съдове – превозвайки различни видове товари на дълги разстояния. Изборът на транспорт е отговорна задача, която гарантира безпроблемна работа на строителната площадка. Ако превозното средство не отговаря на правилата за транспортиране на определен вид материали. Клиентът рискува да понесе загуби и крайните разходи за строителството ще се увеличат. Има вероятност сместта да загуби характеристиките си, да стане неизползваема и трябва да се закупи и достави нова партида. Превозвачът извършващ услугата, анализира всички рискове, застрахова товара и разработва маршрут. Това е гаранция, че партидата ще бъде получена навреме, в безопасност и цената бързо ще се изплати.

Характеристики на транспортиране на строителни материали

Само опитна компания може да планира, извърши, като вземе предвид правилата, доставката на конкретни стоки. Това се дължи на систематичен подход към организацията на услугите. Избор на транспорт, докумени, застраховка, товарене и разтоварване със специално оборудване. Получаване на необходимите разрешителни за превоз на материали. Какво се взема предвид при организирането на транспорт. Разстояние-по-често партидите се доставят от склада или фабриката на производителя до строителната площадка. Това са къси разстояния до 200-300 км. Ако разстоянието е по-голямо, за клиента е по-изгодно да организира производството на материали в непосредствена близост до обекта. Транспортът на дълги разстояния е финансово оправдан, ако трябва да доставите маркови или скъпи продукти, големи и тежки предмети. Това може да бъде естествен камък, който се добива в друга държава, европейска керамика, дизайнерски плочки.

Увреждане на товара

По време на доставка съществува висок риск от частично увреждане на крехките стоки. Смесите могат да се втвърдят и да станат неизползваеми, конструкциите да се повредят, деформират. Следователно пратката трябва да бъде застрахована. Когато се прави поръчка за доставка на материали, получателят трябва да анализира колко продукти ще осигурят непрекъсната работа на съоръжението. Ако има спешна нужда от малка партида тухли, цимент, бетон, това са допълнителни транспортни разходи. Време за доставка-зависи от вида на транспорта и отдалечеността на обекта. Ако е необходимо да се организира спешна доставка, те избират маневрени автомобили с различна товароносимост, въздушни линии. Железопътните влакове и морските плавателни съдове няма да могат да осигурят бързото движение на партида, но услугата е евтина с голямо количество материали. Когато организирате транспорт, е важно да изберете вида на опаковката за стоките. Крехките скъпи продукти трябва да се поставят в картон, полиетилен и други изолационни материали. Има изисквания за закрепване на товара в каросерията на автомобил, на платформи, в отделения за самолети.