превоз на насипни товари

Доставка на насипни товари

Превоз на насипни товари и неговите характеристики. Днес много популярна услуга при организацията на строителни, монтажни и други работи в различни индустрии е доставката на насипни товари. Насипният товар е вещество с хомогенна структура, без което дори няма да започне ремонт или мащабно строителство. Превозът на реколта също е в голямо търсене в селското стопанство. Такива товари могат да бъдат прашни, бучки или гранули. Най-често транспортната услуга се поръчва за превоз на зърно, трошен камък, пясък, камък, торф, чакъл, керамзит и други материали. Този товар има някои отличителни черти. Успехът на транспортирането на насипни материали зависи от няколко фактора, а именно. Превоз на насипни товари.

Превоз на насипни товари

Вид на продукта, размер, степента на смилане, физически характеристики – слепване, нагряване и пренос на топлина. Химични свойства, способността да се възпламенява и експлодира, окислява. Биологични при които е възможно присъствието на живи организми, склонни към гниене, хранене, дишане и други процеси. Специален подход по време на транспортиране изисква продукт от агрегирано състояние. Поради способността им да се трансформират от твърдо в течно състояние, те са нестабилни и изискват специфична TS. При превоз на товари е наложително да се вземат предвид всички горепосочени характеристики, както и да се спазват стандартните правила за превоз на товари. Доставката на насипни материали е възможна по автомобилен, въздушен или железопътен транспорт.

Специално оборудване и машини

Нюанси на превоз на насипни товари. Методите за транспортиране, товарене и разтоварване на насипни товари са много различни от обичайните използвани методи. За да извърши работата, транспортната компания трябва да разполага със специално оборудване и машини. Служителите, участващи в транспортния процес, трябва да знаят всички правила на този транспорт от началото до края. Това ще премахне всички възможни грешки и допълнителни непредвидени разходи. В крайна сметка нарушаването на установените правила води до наказания, значителни загуби и дори до загуба на самия товар. Особено внимание трябва да се обърне на избора на превозно средство за транспортиране, а именно неговия капацитет и тип контейнер. Превоз на насипни товари. Товарът трябва да бъде удобно натоварен, а не да пада през краищата.

Транспортиране на насипни товари със самосвали

Транспортирането на насипни товари със самосвали напоследък се радва на голямо търсене сред спедиторите. Избраното превозно средство трябва да изключва възможно най-много загуба на доставката и финансови загуби на изпращача. Автомобилът трябва да бъде натоварен под страните на каросерията и преди товаренето е необходимо внимателно да се провери целостта му. Правилният вид натоварване – странично, задно, горно също влияе върху безопасността на транспортирането. Строго е забранено транспортирането на тези вещества без подходящи контейнери. Пренасяйки товари през населени места, за да го предпази от слънчева светлина или дъжд, контейнерът е покрит със специален траен материал, най-често това е тента. Закрепването му към стените на контейнера също така предотвратява изнасянето на транспортираното вещество.

Максималната защита на превозвания товар

Не забравяйте за внимателното изготвяне на транспортния план, осигуряването на специални условия за съхранение на определени вещества. Максималната защита на превозвания товар от външни фактори ще ви спести от финансово скъпи и неприятни ситуации на пътя и по време на разтоварване. Пясъкът се използва главно за насипване и при нулеви цикли на строителните работи. Съставът на кариерния пясък се състои от много примеси и следователно в своята „чиста“ форма той е неподходящ за изграждане на бетонова смес. За да се доставят такива товари, се наемат самосвали. Специализираните превозвачи на камиони, специализирани в превоза на насипни товари, лесно ще се справят с поръчките на всеки клиент. А също така ще могат да зарадват потребителя с висококачествени услуги, гъвкава ценова политика и да доставят насипни товари до всяка точка в България, премахвайки и най-малките загуба на товар.