превоз на камиони

Избор на фирма за превоз

Транспортирането на камиони е трудна задача. На решението на която винаги трябва да се доверяват само на професионалисти. Ако няма възможност да го превозите на ход, превозното средство до местоназначението, ще е необходима помощта на специалисти. Транспортирането на камион ще бъде правилно и безопасно, ако се свържете с доказала се компанията. Тази компания за превоз трябва да има опитни логистици, оператори, мениджъри, които ще осигурят изпълнението на задачата бързо и с минимални разходи. Превозът на товарния транспорт се извършва от специални превозни средства, които имат висока мощност и товароносимост и съответните размери. Превоз на камиони. Тъй като се транспортира предимно тежко оборудване – валяк, кран, трактор, всички единици теглещи камиони имат голям запас на безопасност и специално оборудване.

Превоз на камиони

Камионът за превоз е под формата на специален манипулатор, чиято форма може да бъде различна – кран, лебедка. Наемането на пътна помощ се изисква в различни случаи. Автомобилът се е повредил и е невъзможно да се извърши ремонт по пътя. Камионът е катастрофирал, паднал в канавка, преобърнал се. Трябва бързо да доставите специално оборудване, например багер или челен товарач, до мястото, където текат строителни работи. В зависимост от това допълнително оборудване машината може да извади камион, който е паднал в канавката. С помощта на манипулатор се извършва частично или пълно зареждане на машината върху платформата. Транспортирането на специално оборудване се извършва на различни видове превозни средства. Те се избират, като се вземат предвид видът на повредата, както и характеристиките на превозваното превозно средство.

В какви случаи се налага транспортиране на товарни превозни средства

Най-често необходимостта от пътна помощ, която може да организира транспортирането на товарен автомобил, възниква в следните случаи. Покупка на автомобил в град, разположен на много голямо разстояние от местоназначението. Превоз на камиони. Ако е необходимо превозното средство да няма пробег до момента, в който е взето в баланса. Транспортиране на машина, която в момента не е в движение. Например до мястото на сервизен ремонт. Стремеж към запазване на ресурса на товарен транспорт за извършване на работни операции. Особено важно за превозни средства с пълно задвижване.

Особености на организацията на превоз на камиони

Каквато и да е причината за необходимостта от преместване на извънгабаритно превозно средство. Пътна помощ с добри специалисти ще могат да организират транспорт в пълно съответствие с действащите норми и изисквания. За транспортирането на такива машини най-често се използват трактори с определени технически характеристики или железопътни платформи. Възможен е и транспорт с морски или речни плавателни съдове. Конкретният вариант се избира в съответствие със спецификата на изготвения логистичен маршрут. Превоз на камиони. Всяка превозно средство може да се повреди и това често се случва в най-непредвидените ситуации. Спирачната система не функционира, кормилното управление не работи и други повреди изискват навременна евакуация.

Основните етапи на транспортиране на големи превозни средства

Приемане на поръчка за работа и обсъждане на всички детайли по транспортирането на камиона. Разработване на маршрут, грешка в изчислението на времето, необходимо за безопасното му преминаване. Избор на подходящо превозно средство по отношение на мощност, размер и други параметри. Регистрация на документация, получаване на разрешителни за превоз на извънгабаритни в упълномощени агенции, застраховка. Извършване на товарни операции, надеждна фиксация на превозното средство, организиране на подходящо ниво на безопасност чрез привличане на придружаващи превозни средства, ако е необходимо. За изпълнение на превоза се използват универсални железопътни платформи, ниски товарачи и теглещи камиони.