Политически и икономически събития

политически и икономически събития

Общата тенденция

Общата тенденция и за трите пазара беше значителен спад в началото на 2015 г., причинен от редица политически и икономически събития. Чийто основен резултат беше увеличение на обменния курс на чуждестранните валути. Което доведе до увеличение в цени за оборудване. В началото на 2016 г. участниците на пазара на строителна техника очаква друга неприятна изненада и въвеждането на такса за използване. Която допълнително коригира цените нагоре. В тази връзка се наблюдава по-нататъшен спад във вносния сегмент на хидравлични багери и верижни булдозери. Докато вносът на товарачи, напротив, показва известен ръст. Но вече, според резултатите от първите три месеца на 2017 г.

Политически и икономически събития

Нека разгледаме по-отблизо всеки тип и започнем с челни товарачи. Структура на вноса на мотокари през Q1 2017 г. претърпя немалко промени. Това важи и за структурата на вноса по видове и структурата на марката. Според резултатите от 1-во тримесечие. През 2017 г. вносът на мотокари се е увеличил 2.7 пъти спрямо същия период на миналата година. Най-популярният количествен сегмент остава сегментът на средните челни товарачи. Който представлява 84%73% през януари – март 2016 г. от доставките за внос, 15% остава за малките колесни товарачи 26% през януари – март 2016 г. и само 1% аналогично през януари и март 2016 г. От вноса е паднал върху тежкотоварни товарачи. Най-големият екземпляр през разглеждания период е Caterpillar 990K. Чиято статистическа стойност надхвърля 1,1 милиона долара.

Водещата позиция

Както и преди, водещата позиция на пазара е заета от китайски производители. Общият дял от които е 85%. Най-популярната марка беше SDLG с дял от 14,8%, която възвърна лидерството си след значителна рецесия. Започнала през 2014 г. В същото време обемът на вноса на тази марка в сравняваните периоди се увеличи почти десет пъти. Само девет по-малко камиона са внесени под марката XCMG. Темповете на растеж на този китайски производител не са толкова значителни. Колкото тези на SDLG вносът се е увеличил с 2,3 пъти, но също и спадът през 2014 и 2015 г. не беше толкова бързо. Най-добрият по отношение на вноса сред неазиатските представители в този сегмент е Volvo, който заема седмо място в класацията на водещите марки с дял от 3,6%.

Най-популярните сред местните компании

Най-популярните сред местните компании. Базирани на статистика на вноса, в началото на 2017 г. се използват от средни и тежки хидравлични багери, делът на които в сравнение със същия период на миналата година се увеличава съответно с 12 и 8%. Вносът на минихидравлични багери е леко нараснал. Въпреки това, поради по-ниските темпове на развитие, техният дял в количествено изражение през сравняваните периоди е спаднал от 45 на 21%. Основната причина е въвеждането на такса за оползотворяване, тъй като основата на вноса на мини-оборудване се състои от употребявани машини, чиито мита до голяма степен правят нецелесъобразно закупуването на този тип багери.