Отговорност и товари

отговорност и товари

Отговорността за товара

След продажбата на пратка стока е необходимо нейното транспортиране. Понякога собственикът на товара го извършва сам, но по-често той прибягва до услугите на спедиторска компания. Която поема отговорността за товара за периода на транспортиране. Отговорност и товари. В крайна сметка никога няма пълна гаранция, че през това време нищо няма да се случи с товара. Тя може да бъде открадната от престъпници или повредена по пътя, а собственикът, съгласно договора. Може да предяви искове за лошото качество на товара или загубата му до спедитора. Следователно застраховката за отговорност на спедитора е важен фактор при избора на спедиторска компания от клиента.

Отговорност и товари

Проблемът с застраховката Гражданска отговорност е печеливш, но има един проблем – днес в Българската федерация няма законодателен акт, който да предвижда застраховка на гражданска отговорност на автомобилен превозвач. Отговорност и товари. Законодателна подкрепа е достъпна само за превоз на опасни товари и превози, които твърдят, че са включени в регистъра на митническите превозвачи на Федералната митническа служба на Българската федерация. Следователно застраховката за отговорност на превозвача не е легализирана у нас, което означава, че не е разрешена. Повечето застрахователни компании отказаха да застраховат отговорността на превозвача по договора за превоз, тъй като подобна практика заплашва, от една страна, с лишаване от лиценз за извършване на застрахователни дейности, а от друга страна, с реституция – т.е.

Гражданска отговорност

Без застраховка гражданска отговорност. Необходимостта от застрахователно покритие на професионалните рискове от превозвачите обаче не намалява. Отговорност и товари. Българските застрахователни компании предлагат различни изходи от тази ситуация. Някои застрахователни компании по старомоден начин издават полици за застраховка гражданска отговорност по договор за превоз. Но съдебната практика стигна до заключението, че такива застрахователни договори се признават за нищожни, тоест нямат правна сила от момента на сключването с всички произтичащи от това последици.

Политика на отговорност

Други застрахователни компании издават застрахователни полици за гражданска отговорност на превозвачите, които по същество са дубликат на OSAGO, тоест те са защита срещу вреди за трети страни, а не за клиента. Но такива документи не могат да защитят адекватно превозвача от претенциите на собствениците на товара. Част от застрахователите предлагат да застраховат товара и не на последно място всичко е изиграно от писмото на FSIS, в което се посочва, че застраховането на риска от загуба или повреда на товара в резултат на незаконни действия на трети страни може да бъде предоставени само в рамките на договора за застраховка на товари.