Мощност на двигателя

мощност на двигателя

Управлението на автомобила

Наличието на мощен двигател върху автомобила значително опростява управлението на автомобила. Като осигурява добра динамика и комфорт по време на пътуване. Мощност на двигателя. Не е изненадващо, че много собственици на автомобили мислят за възможността да увеличат мощността на двигателя на автомобила си. Нека поговорим по-подробно за ефективни и ефикасни начини за настройка на автомобил и увеличаване на мощността на двигателя. Чип тунингът или препрограмирането на електронния блок за управление е доста прост. Ефективен и евтин начин за значително увеличаване на мощността на автомобила. В този случай или стандартният блок за управление се препрограмира директно, или се инсталира малка допълнителна кутия. Която значително променя стандартните настройки на двигателя.

Мощност на двигателя

Този метод за увеличаване на мощността е добър със своите минимални разходи и ефективност. Собственикът на автомобила ще може да избере степента на усилване на двигателя в зависимост от неговите изисквания. Това може да бъде или относително малко увеличение на мощността, или трудна настройка, когато от двигателя се изтласкват всички възможни конски сили. В същото време е необходимо да се разбере, че много елементи на двигателя често не са пригодени за такива значителни натоварвания, което донякъде намалява ресурса на превозното средство. Друг ефективен начин за получаване на порядъка на 10-15% допълнителни конски сили е инсталирането на изпускателна система с директен поток.

Предимствата на двигателя

Мощност на двигателя. Предимствата на инсталацията с директен поток включват достъпната цена на такива системи, както и минимизиране на вредата за двигателя и липсата на каквото и да е намаляване на ресурса на двигателя. Много собственици на автомобили обаче не харесват характерния рев на системата с директен поток, който тя издава на автомобила. Много производители, заради екологичните параметри, задушават двигателите си, включително инсталират различни катализатори, които пречистват отработените газове, но в същото време не намаляват мощността на двигателя. В резултат на това, просто като премахнете такъв катализатор или инсталирате нов изпускателен колектор, можете да получите добро увеличение на конските сили. В същото време собственикът на автомобила е освободен от необходимостта впоследствие да възстановява и сменя катализатора, който е изключително скъпа резервна част и се разваля от време на време.