морски товари

Характеристики и разновидности на морския товар

Морски товари. Заедно с многобройните видове превоз на товари често се използва транспорт по море. Този вид е търсен поради достъпността си и възможността да стигне до много части на света. Използването на този метод на транспорт най-често се дължи на географските характеристики на началната и крайната точка. Например, когато товар трябва да бъде доставен от един континент на друг. Предимствата на морския транспорт включват факта, че инвентарните предмети могат да се транспортират в големи количества. Многократно надвишаващи възможните обеми за превозни средства или самолети. Съществува такъв тип морски товари като насипни товари. Този метод се използва, когато е необходимо да се транспортират минерали или насипни товари.

Морски товари

Морският превоз на товари е два вида – линеен и скитник. В първия случай транспортът означава ясен маршрут, с предварително договорени спирки, цени, акостиране. Тоест изпращачът изпраща товара си от точка А до точка Б, без да посочва мястото на спиране и някои други подробности относно маршрута на стоки и материални ценности. Доставката на контейнери по море е опция, когато инвентарните предмети се транспортират в специални контейнери, предназначени за тези цели. Такива контейнери се предоставят за използване от специализирани компании. Служителите на логистичната компания, с която спедиторът изпраща своите продукти, могат да помогнат при избора на подходящи контейнери. Този контейнер има различни размери и свойства, изборът зависи от физическите характеристики на превозвания товар.

Доставка на контейнери

Ако спедиторът трябва да транспортира транспорта, тогава ще говорим за използване на „ro – rо“ транспорта, така наречената система Ro-Ro. Нейната същност е, че товарът, който се планира да бъде транспортиран, влиза в кораба чрез самоходен метод, чрез навиване или чрез товарач. Това е много удобно, тъй като тази система за товарене – разтоварване не се нуждае от специализирана котва на механична основа. В страни, където няма достъп до морето, речният транспорт се използва в присъствието на големи реки. И ако има нужда от транспортиране на инвентарни предмети през морето, единственият изход е мултимодулният транспорт. Тоест, товарът първо се доставя до пристанището по сухопътен транспорт, а след това се пренася по море. Морски товари.

Смесен транспорт на товари

Ако изпращачът трябва да достави стоки на дълги разстояния, до които може да се стигне само със самолет или ферибот, тогава е логично да се използва смесен транспорт на товари. Този вид често е подходящ, когато материалните запаси идват от далечни страни. Изводът е, че товарът преминава по море или със самолет и след това специално оборудване го взема от пристанището или летището и го доставя до желаната точка. Често има случаи, когато товарът изисква многократно транспортиране, например от завода до влака, след това до речното пристанище, след това обратно до завода. В такава ситуация изпращачът се нуждае от комбиниран транспорт на товари. Този процес изисква професионализъм.

Документи за движението на стоката

Поради многобройните гранични пунктове и промените в транспорта е необходимо да се събере сериозен пакет документи за движението на такива стоки. Най-често този вид транспорт е търсен сред големите предприятия. Мениджърите отлично разбират всички сложности на процеса и се обръщат към специализирани транспортни компании. Които вече имат опит и познания в изготвянето на документация за този вид транспорт и изпълнението им до ключ. Предимствата на това решение са очевидни. Първо, изготвя се единен договорен документ за превоз на товари от точка А до точка Б. На второ място, изпълнителят е една транспортна компания, която отговаря за безопасността на товара по целия маршрут. Следователно броят на превозните средства, които може да са необходими за осъществяване на транспорта, няма значение, всичко това се извършва от един изпълнител.