Международен превоз

международен превоз

Международен превоз на товари

Международният транспорт е доста сложна сфера на дейност. Тук се оценяват натрупаният опит, широките възможности, надеждността и откритостта. Основни видове транспорт. Международен въздушен транспорт. Автомобилни международни превози. Морски международни превози на товари. Международен железопътен транспорт. Контейнерен международен транспорт. Мултимодален транспорт. С нарастването на икономиката броят на международните товарни превози се увеличава всяка година. Успехът на бизнеса до голяма степен зависи от комуникацията с партньори от чужди страни и от качеството на доставка на стоки чрез международни съобщения. Тази посока на транспортната логистика изисква специален подход, тъй като всеки транспорт е взаимосвързан с някои трудности и разходи. Всяка държава предлага свои собствени изисквания за документи, така че доставката може да се забави. Решението на тези проблеми за спестяване на времето на клиента е на транспортната компания.

Международен превоз

Днес този вид услуга е много търсена. Успехът зависи от компетентния избор на логистична компания. Фирмата трябва да има богат опит в доставката на стоки до други страни и извършва различни видове внос-износ. Международният превоз на стоки включва преминаване на 2 или повече държавни граници. Има няколко вида области на транспортната логистика. Основният принцип при избора на компания, която извършва международни превози, трябва да бъде нейната репутация. Трябва да се справя с работата си и поема пълната отговорност за транспортирането и безопасността на стоките. Надеждността и качеството са резултат от натрупания опит. Компанията трябва осигурява максимална ефективност при минимални разходи.

Международен въздушен транспорт

Международен въздушен транспорт. Тази опция за транспортиране на стоки се счита за най-бърза. Но цената му значително надвишава другите видове транспорт на товари. Използването на хеликоптери или самолети се изисква в случай на доставка на стоки до тези райони. Където комуникацията с железопътни линии или магистрали е трудна или невъзможна. Освен това пътуването със самолет е доста търсено, ако има ограничен период от време. Този вид доставка осигурява максимална степен на безопасност на товара.

Международен автомобилен транспорт

Международен автомобилен транспорт. Наличието на обширна мрежа от магистрали дава възможност да се мисли за по-гъвкав маршрут. Доставката на стоки не се извършва до мястото за паркиране на транспорта (жп гара, летище, пристанище), а директно до точката на местоназначение. Такъв транспорт се характеризира с висока скорост и минимална възможност за загуба на стоки – осигурен е контрол на безопасността на товара. Цената на автомобилния транспорт се сравнява благоприятно с въздушната доставка.

Международен железопътен транспорт

Международен железопътен транспорт. Видовете транспорт като пътни, въздушни или морски се влияят значително от метеорологичните условия. Те могат значително да забавят доставката, което се отразява неблагоприятно на времето и качеството на стоката. Влаковете превозват товари при почти всички метеорологични условия. Тази опция за доставка ви позволява да превозвате стоки с различен обем и тегло (включително извънгабаритни). Възможностите за международен трафик се увеличават значително от наличието на вагони за специални видове товари.

Международен морски транспорт

Международни контейнерни превози. Контейнерите са със стандартни размери и се транспортират лесно с всякакъв вид транспорт. Този вид доставка повишава безопасността на стоките по време на транспортиране. Контейнерът се запечатва в присъствието на представителя на клиента и се отпечатва заедно с него или негов упълномощен представител в местоназначението. Международен морски транспорт. Този метод помага за надеждна и икономична доставка на стоки от един континент на друг. Което най-често е възможно с помощта на хеликоптери или самолети. Корабите могат да приемат големи обеми товари. В този случай е възможно и превоз на извънгабаритни стоки.