Късите фарове

Късите фарове

Пътната безопасност

Когато шофираме, трябва да помним многобройни нюанси, които не само засягат пътната безопасност. Късите фарове. Но и просто ни спасяват от възможността да получаваме глоби от пътните служби. Например, днес често се изисква включване на къси фарове, което прави възможно осигуряването на безопасност по пътищата. Както в града, така и на крайградските магистрали. Нека да поговорим по-подробно за това с какво могат да ни застрашат невключени къси фарове. Също така днес се провеждат различни акции за подобряване на пътната безопасност. Например в началото на учебната година всички шофьори са задължени да карат известно време с включени къси фарове, което прави автомобилите видими, като същевременно намалява инцидента по пътищата.

Късите фарове

Независимо от причината, поради която автомобилът няма включени къси фарове. Това може да е повреда или забрава на водача, инспекторът на КАТ има право да глоби собственика на автомобила. Късите фарове. Ако е необходимо да използва къси фарове на пътя според правилата. Според действащото законодателство водач, който е нарушил правилата за задължително използване на къси светлини, е изправен пред глоба от 500 рубли. Също така нарушенията, свързани с невключения къси светлини, предполагат само предупреждение, без глоба. В такъв случай всичко ще бъде само по преценка на инспектора, който може или да наложи глоба, или да направи само предупреждение към водача. Следователно не бихме препоръчали да спорите с инспектора.

Пътната безопасност

Доказвайки, че той греши, а вие по една или друга причина не сте включили късата светлина. Ако водачът напълно признае, че е сгрешил и се съгласи с инспектора, че повече няма да извършва подобни нарушения, тогава с голяма степен на вероятност ще му бъде дадено само предупреждение. Късите фарове. Съгласно действащото законодателство се допуска отстъпка при заплащане на глоба, ако водачът я погаси в рамките на 20 дни от датата на регистрация на протокола. В този случай водачът получава възможност да спести 50% от глобата. В същото време не забравяйте, че в случай на закъсняло плащане, размерът на такава санкция неизменно ще се увеличи и в крайна сметка делото на водача може да бъде прехвърлено на съдебния изпълнител, след което ще му бъде забранено да пътува в чужбина.