Застраховка гражданска отговорност

застраховка гражданска отговорност

Отговорност на автомобилен превозвач

Проблемът със застраховката гражданска отговорност е изгоден, но има един проблем в българската федерация няма законодателен акт. Който да предвижда застраховка Гражданска отговорност на автомобилен превозвач. Законодателна подкрепа е достъпна само за превоз на опасни товари и превози, за които се твърди, че са включени в регистъра на митническите превозвачи на Федералната митническа служба. Което означава, че не е разрешена. Целта на такова споразумение е да защити имуществените интереси на транспортните оператори въз основа на правилата за застраховане на товари. Новият застрахователен продукт е одобрен от регулаторните органи и се използва успешно.

Застраховка гражданска отговорност

Повечето застрахователни компании отказват да застраховат отговорността на превозвача по договора за превоз. Тъй като подобна практика заплашва от една страна с лишаване от лиценз за извършване на застрахователни дейности, а от друга страна с реституция. Връщането от страните на получените суми по застрахователния договор застрахователна премия и застрахователно обезщетение. Ръководството на Федералната служба за застрахователен надзор наричано по-долу. Многократно е заявявало недопустимостта на нарушаване на законодателството в областта на застраховането и отнемането на лицензи за застраховане както в медиите, така и в нормативните документи.

Без застраховка гражданска отговорност

Необходимостта от застрахователно покритие на професионалните рискове от превозвачите обаче не намалява. Български застрахователни компании предлагат различни изходи от тази ситуация. Някои застрахователни компании в старомодните издаващи полици за застраховка гражданска отговорност съгласно договора за превоз. Но съдебната практика стигна до заключението, че такива застрахователни договори се признават за нищожни. Тоест нямат юридическа сила от момента на сключването с всички произтичащи от това последици.Част от застрахователите предлагат да застраховат товара.

Без застраховка гражданска отговорност

Застраховането на риска от загуба или повреда на товара в резултат на незаконни действия на трети страни може да бъде предоставени само в рамките на договора за застраховка на товари. Но класическата товарна застраховка е няколко пъти по-скъпа от застраховката за отговорност на превозвача и много транспортни компании отказват тази опция. Като поемат работата на свой риск и риск. Проста концепция за застраховка на товара за да осигури адекватна и най-важното правна защита на интересите на застрахованите лица и застрахователите. Центърът за застраховане на транспортните рискове разработи нова концепция.